Besök "NYTT OMTAG" Öckerö förvaltningschef Robert Svensson bör avskedasSammanfattande inledning per den 28 januari 2016


Denna webbsida handlar om två riktigt dåliga saker.

Först och främst begäran 2006 via samhällsföreningen på Björkö till Öckerö kommun att undanröja fara i trafiken för skolbarn som varje dag cyklar genom parkområde ut på och
över 50 skyltad huvudled utan några som helst arrangemang som tillgodoser säkerheten. Till exempel: Nedskyltning av hastigheten på huvudleden från 50 till 30 km och
lämpliga varningsskyltar på huvudleden som uppmärksammar där skolbarnen tar sig över huvudleden. Begäran till kommunen om att göra detta har under de gågna åtta åren
upprepats, men inte resulterat i någonting.

Det enda kommunen har åstadkommit är att Kommunstyrelsen i mars 2014, Ks §54 Dnr 17/14, slog fast att all allmän trafik genom parkområdet är olaglig
och beslutade att den skall förbjudas. Uppföljning av beslutet har inte skett.

Efter en tidningsartikel i Torslandatidningen 17 februari  2016
skyltades hastigheten ner till 30km där skolbarnen passerar. Ett stort steg för deras säkerhet. Det enda som fattas nu är en skylt som varnar trafiken för passerande skolbarn.

Den andra dåliga saken berör inte allmänheten, vilket den första i högsta grad gör.

Tre fastighetsägare begär och får beviljat att upprätta detaljplaneändring för att flytta tillfartsväg enligt fastställd plan från öster till väster om fastigheterna. Samtliga bostadshus
och garage är orienterade mot väster enligt erhållna bygglov. Arbetet med detta startar 2004 och 2006 är ett detaljplaneändringsförslag klart och upprättat enligt kommunens
kravspecifikation på fastighetsägarnas bekostnad. Detaljplaneändringen strider mot gällande lagar. Den förutsätter att den blivande vägen skall användas både av allmän trafik
och fastighetsägarnas tillfartstrafik. Kommunen har friskrivit sig från ansvar som huvudman och ansvar för vägunderhåll. Kommunen har envetet hävdat att den allmänna
trafiken stöds i den gamla, fastställda planen och av den anledningen måste den finnas med i den nya. Till saken hör att den gamla planen inte alls stöder någon trafik.
Den omfattar endast parkområde. Kommunens krav baserades på någonting som inte fanns.

Efter drygt tio års handläggningstid och total frånvaro av respons på felaktigheterna som belysts har tålamodet tagit slut och förrättning avropats hos Lantmäteriet avseende
tillfartsvägen i den gamla planen, vilket innebär att den kommer att byggas öster om fastigheterna med byggnader, entréer och garage orienterade mot väster.

Ett konkret exempel av många är hur kommunens politiker fullständigt struntar i att blockeringen av tillfartsvägsärendet endast beror på en enda omständighet, nämligen
kommunens fullständigt felaktigt upprättade detaljplan 2006, är bandat samtal mellan ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Matz Torgeby och Jan Öhlund i april 2011.

                           LYSSNA PÅ SAMTALET MELLAN MATZ TORGEBY OCH JAN ÖHLUND DEN 18 APRIL 2011.

                           MATZ TORGEBY: "DET ÄR INTE POLITIKENS UPPGIFT ATT SÄTTA SIG IN I DETALJERNA. NI FÅR REDA UT DET MED BO HULTSKÄR". DÅ LÅTER DET SÅ HÄR 20110307.

Något möte och erkännande av felaktigheterna i kommunens detaljplaneändring kom aldrig till stånd. Således ej heller någon rättelse. Efter 10 års handläggningstid endast hänvisades till att
börja från början med ny detaljplaneändring. Liknande samtal har förekommit med Arne Lernhag och Bo H:s efterträdaren Robert Svensson.
Någon ändring av tillfartsvägens läge blev det därför inte. Den kommer nu att byggas enligt gamla planen öster om fastigheterna. 
                          
                          

Den som har lust att fördjupa sig i problematiken kan scrolla ner och läsa vidare. Vad som sagts ovan ger en god uppfattning om vad det handlar om. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Öckerö kommun är trots allt oslagbar. I dag, 23 grader, lördag 22 aug 2015, dök Ice-cream Jazz Band upp på Björkö.

 Kinasten i stället för Bohusgranit                                                                                                                           Kommunregeringens hänsynslöshet, snacka om Sverigedemokrater       
 Trafiksäkerheten ignoreras 
(länk till mycket bra film i slutet på sidan 1,5 timma)
 Trafik utan väg                                                                                                                             Vi politiker i kommunalliansen vill inte tvingas söka jobb när vi förlorar våra uppdrag, bara inkassera lön. Hallåå!!

                                                                           Arne Lernhag i twitterdialog                                        Någon annan betalar. Varför är inte Öckerö kommun med i den här filmen?
                    
 
  Nytt omtag - Robert Svensson bör avskedas               
                       Dessutom väljer Arne Lernhag att titta bort i stället för att ta tag i problemen.
 
 
 
 Den 12 juni 2015. Avskedandet ägde rum. Inte konstigt, men hur kunde han bli anställd utan meriter?????               Oförmåga, klent förstånd, dokumenterad omöjlig. Arne Lernhag fixar jobbet i alla fall. Varför?
 
Tänkte Arne Lernhag på sitt i Facebook enda redovisade intresse, kvinnor?                                   "Det finns vissa chefer som inte fungerar på vissa ställen men på andra". Hur dum får
                                                                                                                                                                                                          man vara som kommunalråd i Öckerö kommun? De konstaterade bristerna i Marks           

                                                                                                                                                                                                          kommun hos Robert Svensson skulle plötsligt försvinna i Öckerö kommun?????
                                                                                                                                                                                                          "Det har fungerat i åtskilliga år med Robert Svensson" säger Arne Lernhag. Tre år
                                                                                                                                                                                                          är definitivt inte åtskilliga, det är få år under vilka Robert Svensson inte alls fungerade.   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          Dum, förvirrad och lögnaktig är den uppfattning man får av dig som person när man                                                                                                                                                                                                           tar del av dina svar på journalisternas frågor. Dessförinnan har du ju visat enbart
                                                                                                                                                                                                          arrogans och ointresse under tio år för de aktuella sakfrågorna. Lämna dina befattningar
                                                                                                                                                                                                          på eget initiativ innan du blir sparkad.
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         http://www.svd.se/sparkade-chefer-kostar-invanarna-5-miljoner

                                                                            
 
De i ledningen med bestämmande bör ställa sina platser till förfogande.
                  För Robert Svensson.  
 
                               
                                                                                               Om man inte kan eller inte vill förstå  
       
3602145256 Jan Öhlund 0702911903                                                               är det dax att gå.
                                                                                        1         Julklapp 2016 till alla i Öckerö. Skall vi tacka Arne Lernhag? Finansgeni?           
    

                            
                                                                               2         Så här värderar Arne Lernhag själv sitt arbete i bandad upptagning av Josephine Frej Simonsson,
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        3         Arne Lernhags favoritcitat: "Bästa sättet att få ett arbete verka svårt är att skjuta upp det". 
      
                                                                                                                 
       4         Vad är Arne Lernhag intresserad av? Innebär tydligen väsentlig blockering av omdömet i jobbet.

                                                                                                      http://www.expressen.se/gt/gt-granskar/gts-granskning-av-skandalkommunen/
                           Ännu en korkad åtgärd inom Öckerö förvaltning mars 2015
 
                       
    I anslutning till möte 20120227 med Öckerö kommun.

                                 Närvarande:
                                         Kommunen: Susanne Nilsson, Sofia Wiman och Bo Hultskär.
                                         Lantmäteriet: Krister Lindgren och Håkan Johansson.
                                         Fastighetsägarna: Roger Nilsson, Anders Kempe och Jan Öhlund.      
                                   
                                 Tillkommande kommentar per 1 juni 2015: Ovanstående möte kom till för att få ordning på felaktigheterna i kommunens detaljplaneändring
                                 daterad 2006. Belysning av felaktigheterna gjordes, material överlämnades som styrker att kommunens arbete inte var och inte är juridiskt hållbart.
                                 Ett rejält "omtag" från kommunens sida var således befogat redan 2012. Förvaltningen Bo Hultskär hanterade mötet som vilket kafferep som helst.
                                 Respons på de faktiska omständigheterna uteblev helt. Några mötesnoteringar eller protokoll fördes inte från kommunens sida. Dialogen och mötesinnehållet
                                 försvann från förvaltningens agenda samtidigt som mötesdeltagarna lämnade mötet. Precis som jag kan tänka mig att det går till i en diktaturstat.
   

                    Bildöversikt  "Georges väg"  Sammanställd      27 mars  2013
  

                                         
Några bilder nedan visar detaljer kring området  och hur "Georgs väg" ser ut. 

                                                      
    
                                             
                                    
                                                                       
(Klicka på bilderna så blir de större)
                                     
                                                                


Barn cyklar rätt ut från den s.k. "Georgs väg" och ut på Skarviksvägen.

Sikten är skymd. Skarviksvägen är huvudled och 50 km gäller. Den verkliga hastigheten ofta betydligt högre,
beroende på hur sen man är till färjan.

Förvaltningen, Stig Odlöw/Bo Hultskär uppmärksammades på situationen redan 2006 av Samhällsföreningen  med begäran
om åtgärder (farthinder och övergångsställe) plus ändring av hastighetsskyltning till 30 km på Skarviksvägen före anslutningen
av trafiken från "Georgs väg".

Riktigt dumt eftersom trafiken inom parkområdet saknar väg och i sin helhet är olaglig.

Trots löften och påminnelser har åtgärder uteblivit. Platsen är tveklöst en onödig trafikfälla och utebliven korrigering
kan endast betraktas som tjänstefel.  Vare sig väg, väghållare eller huvudman finns. Således kaos och ingen ansvarig om en olycka händer.

Speciellt onödigt eftersom ordnat övergångsställe finns några hundra meter söderut där sikten är god och övergångsställe är formellt ordnat.    

                              
Så här ser det ut när man kommer från Björkö centrum mot färjan.       

                                                                                  
                         
"T r a f i k f ä l l a n"                               NTF:s redovisning.
         
                                                                                                                       

Ökningen av antalet omkomna vid påkörning i 50 km jämfört med 30 km
är så otroligt mycket större att det blir svårt att beskriva hur dumt det är
att skylta upp hastigheten från 30 km till 50 km precis före den punkt
där skolbarn dagligen korsar Skarviksvägen.

Samhällsföreningen begärde omskyltning och fartbegränsning 2006.
Fartbegränsning och övergångsställen begärdes samtidigt för Samsmarka
och Idrottsplan. Samma sak begärde Samhällsföreningen redan 2004,
men då stoppade Stig Odlöw den begäran i sin skrivbordslåda utan att ta upp
frågan i nämnden.

Stig Odlöws egen förklaring 2006 var att begäran inte alls var befogad.

Inte förrän kommunalrådet Arne Lernhag kontaktades 2007 lyftes ärendet
ur skrivbordslådan, togs upp i nämnden och det blev beslut om
fartbegränsningar och övergångsställen. Det gällde även anslutningen
Skarviksvägen/"Georgs väg", men där uteblev åtgärderna.

Förvaltningens arroganta översittarattityd i bl. a. trafiksäkerhetsfrågorna tycker jag har varit mycket olämplig.

Varför agerar jag?

Av samma skäl som jag accepterade uppgiften som styrelseledamot 2006 - 2008 i Samhällsföreningen. Nämligen att åstadkomma bra saker
för Björkö vilket jag anser att jag har medverkat till, t ex bussväntkuren Mossvägen, fartbegränsningarna och busshållplatserna
Samsmarka och Idrottsplan. 

Mot bakgrunden av att felskyltningen och "trafikfällan" fortfarande finns kvar går det inte att bara glömma problemet.
De som har sett t. ex. lastbilar som passerar "Georgs väg" efter att ha lämnat sina leveranser som skall hinna till färjan inser lätt att tankarna
om trafiksäkerhet är bortblåsta. Förefaller som om 50 km skylten ger signal till fri hastighet. 70 - 80 km/h är inte ovanligt. 
När trafiken från Björkö centrum söderut närmar sig slutet av 30 km/h sträckan syns 50 km/h skylten.

Men det som inte syns är väganslutningen "Georgs väg".


Från "Georgs väg" kör alla typer av fordon ut på Skarviksvägen. Speciellt riskfyllt blir detta arrangemang för den oskyddade trafiken: barn, skolbarn
till fots och på cykel. Mot bakgrund av debatter och ondgörande över den hänsynslösa hastigheten, som pressas upp när man har bråttom
till färjan, anser nog ingen förälder på Björkö, vars barn tar sig till  skolan över Skarviksvägen via "Georgs väg", att detta är en bra lösning.

Vägmyndigheten för den allmänna vägen, Skarviksvägen, har missat och skapat en allvarlig trafikfälla.

Öckerö kommun är vägmyndighet för Skarviksvägen och ansvarar för att trafik och väg inte ansluts felaktigt. Trafiken genom parkområdet
"Georgs väg" och ut till huvudleden stöds inte av gällande lagstiftning. Bland annat av den anledningen att den saknar väg.
Kommunen bekräftade redan 2009-02-19 i skrivelse, ärende dnr 742-8, undertecknad av Bo Hultskär, att trafiken på "Georgs väg" är olaglig,
men att det inte var kommunens ansvar, utan en polisiär fråga.

Polismyndigheten anser helt korrekt att det är kommunens ansvar. Allt annat är juridisk analfabetism. (Väglag (1971:948) 39§). 
  

Öckerö kommun saknar lokal trafikföreskrift.

Till saken hör också att Samhällsbyggnadsnämnden/Förvaltningen inte har lyckats åstadkomma godkänd redovisning till rikets databas för
trafikföreskrifter, RDT. Transportstyrelsen har visat vad som är fel genom att tillhandahålla en kopia på kommunens redovisning (signerad Matz Torgeby)
vilken endast består av en karta utvisande öarna med en klumpredovisning av den bebyggelse som skall klassas som tättbebyggelse. Att det har blivit så
beror på inkompetent personal inom kommunen - enligt uttalande av handläggande jurist hos Transportstyrelsen. Kommunrevisorernas rapport
avseende förvaltningen tar också upp allvarliga fel och brister i andra sammanhang och att gällande regler och lagrum inte har följts.
Likaså tar revisorerna Ernst & Young upp allvarliga brister. Av revisorernas rapport framgår att ambitionen följa regelverket varit låg, godtycke gäller.

Redovisningen om tättbebyggelse skall gå till på ett helt annat sätt.


Transportstyrelsens RDT-handbok med mallar visar hur det skall vara. Konsekvenserna av denna brist är allvarliga. Inga delar av bebyggelsen
betraktas nu av denna anledning som tättbebyggelse vilket innebär att trafikärenden, hastighetsbestämmelser, vägärenden inte kan behandlas och
avgöras enligt den juridik som gäller för tättbebyggelse. Den enda som kan bli glad är någon som fått hastighetsböter, överklagar och går fri tack vare
att lokal trafikföreskrift saknas. Det finns således inte någon fungerande lokal trafikföreskrift överhuvudtaget i kommunen, vilket komiskt nog även
är anledningen till att polismyndigheten inte kan ingripa.

Framgår av skrivelse från Polismyndigheten i Västra Götaland den 2012-06-12, AD-594-17362/12, Karl-Evert Berglind tel. direkt 010-5653674.   

Läs om kommunens skyldighet i samband med lokala trafikföreskrifter.     konsten att hitta lokala trafikföreskrifter
  Som sagts tidigare, felaktig redovisning från
kommunen beträffande områden som skall vara tättbebyggelse innebär att det avsedda området inte klassas som tättbebyggelse som i sin tur innebär att kommunen
inte har mandat att satta upp trafikskyltar, förbuds- och hastighetsskyltar och liknande. Undantag är områden eller väg för vilket kommunen själv är huvudman,
vilket när det gäller väg, Öckerö kommunen är endast för Skarviksvägen på Björkö.  Enligt Transportstyrelsen har Öckerö kommun utfört sin begäran/redovisning
av områden inom de tio Öckerööarna felaktigt vilket innebär att den begärda klassningen om tättbebyggelse aldrig trädde i kraft. Således har kommunen inte mandat
att sätta upp trafikskyltar.
 
De skyltar som ändå har satts upp har ingen juridisk verkan.


En riktig soppa - inkompetens enligt Transportstyrelsen.

ÖCKERÖ KOMMUN FÖRSÖKTE SKAPA EN OLAGLIG DETALJPLAN.

   Kommunen friskrev sig från huvudmannaansvar och underhållsansvar, men försökte ändå få den aktuella vägen tillgänglig för allmänheten.
   Men den här kombinationen av bestämmelser saknar lagligt stöd.


Två riktiga dundertabbar i detaljplanen från kommunens sida:

       Nr 1. Den olagliga, allmänna trafiken skulle tillåtas fortsätta genom parkområdet och anslutas till Skarviksvägen.
                 Fortsatt olaglig  anslutning till huvudleden Skarviksvägen och uppenbar onödig trafikfälla.

       Nr 2  Kommunen friskrev sig från ansvar som huvudman/väghållare och även för utbyggnadskostnader och vägunderhåll.

Lantmäteriets juridiska avdelning slog fast redan i december 2004, i skriftligt yttrande, förutsättningarna för en detaljplaneändring, med noggrant angivande av
att allmän och enskild trafik på samma vägbana inte var juridiskt möjligt. Dessutom att trafiksäkerheten spelade in.

Tjänstemännen ignorerade yttrandet. De arbetade fram en planändring som var i direkt konflikt med Lantmäteriets yttrande och därmed självfallet i konflikt med
de lagrum som yttrandet var baserat på.

Saken blev inte bättre av att de berörda tjänstemännen under de gångna åren lade ner all medverkan till en rimlig lösning. När samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, Matz Torgeby, ombads att sätta sig in i planbestämmelserna och aktuell juridik, blev svaret, att det inte
är politikens uppgift att fördjupa sig i juridiken.
Därefter kom en hånfull förklaring, att vi i nämnden kallar det här: Ärendet med de veliga grannarna. Tydligen stämde det eftersom nämndledamoten
Bengt Olausson senare bekräftade till mig personligen att det var så ärendet benämndes i samhällsbyggnadsnämnden.

Med titt i backspegeln och revisorernas rapporter kan man nu konstatera, att såväl nämndordföranden, nämnden och förvaltningen verkligen borde ha fördjupat
sig i juridiken, inte bara kring detaljplaneändringen "Georgs väg".

 
    
 Hur blir framtiden med vår sedan 1 april 2012 tillträdde förvaltningschef?  Den officiella bakgrunden ger inga förhoppningar.
     Militär i 27 år, ansvarig inom förvaltningen i Marks kommun i 6 år och därefter sparken från sin uppgift på grund av ett
     ovanligt dumt agerande. Borås Tidning berättar   Hur tänkte Öckerö kommunledning, direktör T H Karlsson m. fl.
?
     ...............
    
Juni 2015. Svenssons avsked kom inte som en överraskning. Däremot kvarstår frågan varför han blev anställd.
     Läs kommunstyrelsens beslut om anställning och Robert Svenssons cv.
Svensson anställes.  Robert Svenssons cv.

    
Betyg grundskola, gymnasium, andra avklarade utbildningar och examina??? 
     Robert Svensson saknade alla förutsättningar för en befattning som förvaltningschef. Som sagt, varför blev han anställd
?
    
...............
     Robert Svensson har redan,  i vår kommun, hunnit praktisera samma dumma agerande som gjorde att han förlorade jobbet i
     Marks kommun.


    
Gäller ärende dnr 0455-12 dat 3 okt 2012 om uppsättning av trafikförbudsskyltar för att stoppa den olagliga
    trafiken i parkområdet "Georgs väg". Samtliga tre berörda fastighetsägare står bakom denna begäran. Den här typen av ärende finns inte i gällande
    delegationsordning, vilket är förutsättning för handläggning på tjänstemannanivå.
Dessutom är ärendet av sådan art att det inte kan delegeras överhuvudtaget.

Robert Svensson som med övertydlighet i mail 2012 förklarade sig som handläggare (trots påpekande att han inte kan handlägga ett ärende utan delegationsrätt)
ligger fortfarande på ärendet per i dag, klockan

                                Således i klar konflikt med Plan & Bygglagens regler för hur enskildas ärenden skall handläggas.
 
Robert Svensson maj 2015 favoritformuleringen: "jag har inte för avsikt......", men författningar? förvaltningslagen? trafikförordningen? och
ignorerande av den olagliga trafiken i parkområdet ut på huvudleden? Arrangemanget är känt sedan länge på Björkö som ingenting annat än 
en mycket onödig och allvarlig trafikfälla. Störst risk löper barn till fots och på cykel som skall ta sig över huvudleden. Kommunstyrelsen kallar
arrangemanget i beslut för olämpligt, vilket är korrekt om man nöjer sig med att det bara är olämpligt att barn riskerar att förolyckas i trafiken.

                              "Jag har inte för avsikt..................", inte ens gångbart i en diktatur.

Läs fortsättningen, länk TRAFIKSÄKERHETEN IGNORERAS ovan.     

Robert Svensson är borta. Tillförordnad förvaltningschef är direktör T H Karlsson som nu har tagit över ärendet vilket troligen leder till avgörande
efter semesteruppehållet i augusti 2015.
                                                                                    
                    Nej, det blev inte så. T H Karlsson meddelade i juni 2015 att höra av sig men det har ännu inte inträffat per dagens datum ovan.
                    Ärendet dnr 0455-12 från 2012, gemensam begäran av tre fastighetsägare, ignorerades av förvaltningschefen/militären Robert
                    Svensson från 2012 till dess han fick sparken.

                    T H Karlsson tillförordnad förvaltningschef därefter som sagt gjorde likadant. De tre enskilda personernas ärende och den otvistligt goda
                    avsikten bakom ärendet ignorerades fullständigt inte bara av ansvariga tjänstemän utan även av kommunens högsta befattningshavare.
                    Varken avslag, bifall eller någon form av respons har presterats.
                    Det finns inget stöd i lag att ignorera ärenden inom den kommunala myndigheten.

Vad säger TH Karlsson om en allvarlig olycka inträffar, vilken skulle kunnat undvikas om han sett till att åtgärder vidtagits enligt begäran
i ärendet
dnr 0455-12 daterat 3 okt 2012. TH Karlsson var informerad, kände till att Robert Svensson ignorerat ärendet och måste ha begripit att
trafik av alla fordonsslag genom parken utan väg som ansluter till huvudleden Skarviksvägen utan tillstånd och utan de säkerhetsarrangemang som
krävs för att ansluta väg till huvudled inte är något försumbart utan en skapad, stor fara för trafikanterna.
Fullständigt utan stöd och utanför gällande författningar. Inga protester. Fullständig likgiltighet. Hur tänker TH, Arne Lernhag och andra inom
förvaltning/planavdelning som känner till den faktiska trafikfaran och det lagstridiga arrangemanget?     

Det är här trafiken accelererar för att hinna färjan och riskerar skolbarn
och andra som skall ut på eller över Skarviksvägen.

     
Visa större karta
       
Det absolut viktigaste förblir dock att vidta åtgärder, utan dröjsmål, för att skydda barn, skolbarn och andra som skall ut på Skarviksvägen.  
Första och snara åtgärd bör vara att flytta 30 skyltarna söderut så att 30 km/h gäller före och förbi väganslutningen "Georgs väg"/Skarviksvägen.
Skylten huvudleds upphörande bör samtidigt flyttas motsvarande.


        Nu har det hänt, efter 10 års kompakt motstånd att visa intresse för den mycket uppenbara
        trafikfällan, direkt efter artikel på ledarsidan i Torslandatidningen den 17 februari 2016
        skyltades hastigheten om från 50 till 30 km.

        Skolbarnen kan ta sig över Skarviksvägen nu skyltad 30 i stället för 50 km. En smäll i 30
        innebär allvarliga skador för 1 på 10. I stället för 9 på 10 som blir fallet vid 50 km.

       
Nu saknas bara skylt som uppmärksammar att skolbarn korsar vägen.